كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) فرزاد ثابتي

فرزاد ثابتي
[ شناسنامه ]
سيستمهاي مخابرات سيار ...... دوشنبه 90/10/5
آموزش - عيب يابي ونرم افزاهاي تلفن همراه ...... شنبه 90/9/19
عسل شيرين ...... شنبه 90/9/19
چگونه موفق شويم؟ How to succeed ...... شنبه 90/9/19
اصول مهم امنيت اطلاعات ...... چهارشنبه 89/12/11
امنيت شبکه هاي کامپيوتري ...... چهارشنبه 89/12/11
بطور كلي هدف از ارائه سرويسهاي امنيتي شبكه چيست؟ ...... چهارشنبه 89/12/11
امنيت شبكه چيست؟ و چرا اهميت دارد؟ ...... چهارشنبه 89/12/11
  ==>   ليست غير آرشيوي ها